ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"receive word" — Słownik kolokacji angielskich

receive word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj słowo
  1. receive czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But recently, he said, the woman had received word of a change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo