ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"see the words" — Słownik kolokacji angielskich

see the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz słowa
  1. see czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She could see the words I love you in the heart.

    Podobne kolokacje: