"sing words" — Słownik kolokacji angielskich

sing words kolokacja
Popularniejsza odmiana: sing the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaśpiewaj słowa
  1. sing czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I just sing the words in a different key, the next time.

    Podobne kolokacje: