ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"sing the words" — Słownik kolokacji angielskich

sing the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaśpiewaj słowa piosenki
  1. sing czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I just sing the words in a different key, the next time.

    Podobne kolokacje: