ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"listen to one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odsłuchać czyjś słowa
  1. listen czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She tried to listen to his words but could not.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo