"whisper words" — Słownik kolokacji angielskich

whisper words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowa szeptu
  1. whisper czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He whispered the words, making him remember the night everything had gone wrong.

    Podobne kolokacje: