"utter words" — Słownik kolokacji angielskich

utter words kolokacja
Popularniejsza odmiana: utter a word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompletne słowa
  1. utter czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She never uttered a word or even turned to look at me.

    Podobne kolokacje: