"word uttered" — Słownik kolokacji angielskich

word uttered kolokacja
Popularniejsza odmiana: utter a word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo wypowiedziało
  1. utter czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Those two words had not been uttered in 19 games.

    Podobne kolokacje: