"find about the words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź o słowach
  1. find czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To find reference information about the words used in this article, double-click on any word, phrase or name.

    Podobne kolokacje: