ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sum up in several words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): suma w kilku słowach
  1. sum czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I think the answer can be summed up in three words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo