"send words" — Słownik kolokacji angielskich

send words kolokacja
Popularniejsza odmiana: send word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij słowa
  1. send czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They led him to their church and sent word to others.

    Podobne kolokacje: