ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"write the words" — Słownik kolokacji angielskich

write the words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz słowa
  1. write czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The right hand wrote new words on a piece of paper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo