ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word is added" — Słownik kolokacji angielskich

word is added kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo jest dodawane
  1. add czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Not a single word has been added or left out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo