"receive words" — Słownik kolokacji angielskich

receive words kolokacja
Popularniejsza odmiana: receive word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj słowa
  1. receive czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But recently, he said, the woman had received word of a change.

    Podobne kolokacje: