ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"write one's words" — Słownik kolokacji angielskich

write one's words kolokacja
Popularniejsza odmiana: write the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś słowa
  1. write czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The right hand wrote new words on a piece of paper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo