"interpret one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interpretować czyjś słowa
  1. interpret czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He interprets Jesus's words as a call to arms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo