"read several words" — Słownik kolokacji angielskich

read several words kolokacja
Popularniejsza odmiana: read the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odczytaj kilka słów
  1. read czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've been reading her words to my children for the past 7 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo