"consider one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozważać czyjś słowa
  1. consider czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He stopped for a moment, as if considering his next words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo