BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"consider part" — Słownik kolokacji angielskich

consider part kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważaj część
  1. consider czasownik + part rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The area was never considered part of Texas until 1848.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo