"encompass parts" — Słownik kolokacji angielskich

encompass parts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otocz części
  1. encompass czasownik + part rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tara's national park encompasses a large part of the mountain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo