"hear one's words" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's words kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś słowa
  1. hear czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But after a time no word was heard of them.

    Podobne kolokacje: