"direct one's words" — Słownik kolokacji angielskich

direct one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierować czyjś słowa
  1. direct czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Obviously you direct your words to me," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo