ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"catch one's words" — Słownik kolokacji angielskich

catch one's words kolokacja
Popularniejsza odmiana: catch the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łapać czyjś słowa
  1. catch czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The wind caught my words and carried them back to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo