"see words" — Słownik kolokacji angielskich

see words kolokacja
Popularniejsza odmiana: see the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz słowa
  1. see czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She could see the words I love you in the heart.

    Podobne kolokacje: