ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"see table" — Słownik kolokacji angielskich

see table kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrz tabela
  1. see czasownik + table rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sources of energy (2009) See table below for individual facilities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo