"table made" — Słownik kolokacji angielskich

table made kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stół zrobił
  1. make czasownik + table rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I lay on a long wooden table made from a neem tree.

    Podobne kolokacje: