"see parallels" — Słownik kolokacji angielskich

see parallels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz podobieństwa
  1. see czasownik + parallel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He saw parallels between the two events that had to do with giving rein.

    Podobne kolokacje: