"write words" — Słownik kolokacji angielskich

write words kolokacja
Popularniejsza odmiana: write the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz słowa
  1. write czasownik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    The right hand wrote new words on a piece of paper.

    Podobne kolokacje: