ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ignore one's words" — Słownik kolokacji angielskich

ignore one's words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ignorować czyjś słowa
  1. ignore czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Seeming to ignore his words, the old woman looked at him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo