ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hear words" — Słownik kolokacji angielskich

hear words kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz słowa
  1. hear czasownik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But after a time no word was heard of them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo