"word given" — Słownik kolokacji angielskich

word given kolokacja
Popularniejsza odmiana: give one's word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo dany
  1. give czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two words are given with a space in the middle.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo