"doubt one's words" — Słownik kolokacji angielskich

doubt one's words kolokacja
Popularniejsza odmiana: doubt one's word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wątpliwość czyjś słowa
  1. doubt czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They did not doubt his word, so why should you?

    Podobne kolokacje: