"recall one's life" — Słownik kolokacji angielskich

recall one's life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypominać sobie czyjś życie
  1. recall czasownik + life rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She recalls her life in the village for three years of the war.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo