"apel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "apel" po polsku

apel

rzeczownik
 1. appeal ***
  • apel, wezwanie (o coś) [policzalny]
   Dalai Lama issued an appeal for peace. (Dalai Lama wydał wezwanie o pokój.)
   The girl made an appeal for help in search for her dog. (Dziewczyna zaapelowała o pomoc w poszukiwaniu jej psa.)
 2. assembly **
  • apel, zbiórka (w szkole) [policzalny lub niepoliczalny]
   The headmaster introduced the new teacher during the morning assembly. (Dyrektor przedstawił nową nauczycielkę podczas porannego apelu.)
   All the students had to turn up to the assembly. (Wszyscy uczniowie musieli stawić się na apelu.)
 3. plea **
  • apel, wołanie, błaganie [policzalny]
   My plea is: Please, respect the amendments that have been put today. (Mój apel brzmi: proszę o uszanowanie przedstawionych dziś poprawek.)
 4. muster *
 5. roll-call

powered by  eTutor logo