"atrakcyjność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "atrakcyjność" po polsku

atrakcyjność

rzeczownik
 1. appeal ***
  • czar, urok, atrakcyjność [niepoliczalny]
   This guy has an appeal, which women love. (Ten mężczyzna ma urok, który kobiety kochają.)
   Marilyn Monroe's sex appeal was her weapon. (Seksapil Marilyn Monroe był jej bronią.)
 2. lure **
 3. glamour British English , glamor American English
  • urok, atrakcyjność, czar (np. o kobiecie) [niepoliczalny]
   She was always a woman who cared for glamour. (Ona zawsze była kobietą, która dbała o atrakcyjność.)
 4. attractiveness
  • atrakcyjność, powab, urok (np. kobiety, miejsca, budynku)
  • urok, atrakcyjność
 5. desirability
 6. lustre British English , luster American English   [niepoliczalny]
  His lustre is indisputable. (Jego atrakcyjność jest niekwestionowana.)
 7. desirableness  
 8. catchiness
 9. goodliness   dawne użycie
 10. sexual market value , SMV (skrót)

powered by  eTutor logo