"składać odwołanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "składać odwołanie" po polsku

składać odwołanie

czasownik
  1. appeal to something **
    • składać apelację (od wyroku sądowego), apelować, odwoływać się, składać odwołanie [przechodni/nieprzechodni]
      The businesswoman found the decision unjust and appealed to the Supreme Court. (Businesswoman uznała decyzję za niesprawiedliwą i odwołała się do Sądu Najwyższego.)
      He appealed to a higher court instance. (On odwołał się do sądu wyższej instancji.)

powered by  eTutor logo