"uciekać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uciekać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

uciekać się

czasownik
 1. appeal to something **
  • zwracać się, uciekać się (do kogoś w jakimś celu) [INTRANSITIVE]
   I appeal to your conscience to stop beating her! (Apeluję do Twojego sumienia, żebyś przestał ja bić!)
czasownik
 1. run *****   [INTRANSITIVE]
  We have to run, he's going to kill us. (Musimy uciekać, on nas zabije.)
  Don't run, I won't hurt you. (Nie uciekaj, nie skrzywdzę cię.)
 2. escape ***
  • uciekać (np. z więzienia)
   A dangerous criminal escaped the state prison last night. (Niebezpieczny przestępca uciekł wczoraj w nocy ze stanowego więzienia.)
 3. flee **
 4. defect *
 5. hare
 6. split ***
  • zwiewać, uciekać informal [INTRANSITIVE]
   I have to split, I will see you tomorrow. (Muszę uciekać, zobaczymy się jutro.)
   I wanted to talk to her but she had to split. (Chciałem z nią porozmawiać, ale musiała uciekać.)
 7. fly ****
 8. abscond
 9. skedaddle
 10. amscray
phrasal verb
 1. run away * , run off * , run for it informal
 2. get out ****
 3. get away **
 4. make off
 5. nick off
idiom
 1. head south
 2. take flight
  • uciekać, pierzchać
   When they saw the police, they took flight. (Gdy zobaczyli policję, uciekli.)
   Their army took flight when we attacked. (Ich armia pierzchła, gdy zaatakowaliśmy.)
 3. run for the hills , head for the hills , take to the hills , take to the woods
 4. do a fade , take a fade
 5. get out of Dodge American English informal , get the hell out of Dodge American English informal
 6. leg it
 1. make a break for something