"uciekać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uciekać się" po polsku

uciekać się

czasownik
 1. appeal to something **
  • zwracać się, uciekać się (do kogoś w jakimś celu) [INTRANSITIVE]
   I appeal to your conscience to stop beating her! (Apeluję do Twojego sumienia, żebyś przestał ja bić!)
czasownik
 1. run *****   [INTRANSITIVE]
  We have to run, he's going to kill us. (Musimy uciekać, on nas zabije.)
  Don't run, I won't hurt you. (Nie uciekaj, nie skrzywdzę cię.)
 2. rabbit **
 3. escape ***
  • uciekać (np. z więzienia)
   A dangerous criminal escaped the state prison last night. (Niebezpieczny przestępca uciekł wczoraj w nocy ze stanowego więzienia.)
 4. flee **
 5. defect *
  • zbiec, zbiegać, uciec, uciekać (np. z ojczyzny do innego kraju)
   Często używane w kontekście ucieczki i dołączenia do innej grupy, partii politycznej itd.
 6. hare
 7. split ***
  • zwiewać, uciekać informal [INTRANSITIVE]
   I have to split, I will see you tomorrow. (Muszę uciekać, zobaczymy się jutro.)
   I wanted to talk to her but she had to split. (Chciałem z nią porozmawiać, ale musiała uciekać.)
 8. fly ****
 9. abscond
 10. skedaddle
 11. amscray
phrasal verb
 1. run away * , run off * , także: run for it informal
 2. get out ****
 3. break out *
 4. get away **
 5. make off
 6. bust out
 7. nick off
idiom
 1. head south
 2. take flight
  • uciekać, pierzchać
   When they saw the police, they took flight. (Gdy zobaczyli policję, uciekli.)
   Their army took flight when we attacked. (Ich armia pierzchła, gdy zaatakowaliśmy.)
 3. run for the hills , head for the hills , take to the hills , take to the woods
  • zwiać, uciekać, dać drapaka, zmyć się, dać nogę
   When they heard that the teacher was coming, they just ran for the hills. (Gdy usłyszeli, że nadchodzi nauczyciel, po prostu dali nogę.)
   They took to the woods without paying the bill. (Zmyli się, nie płacąc rachunku.)
 4. do a fade , take a fade
 5. get out of Dodge American English informal , get the hell out of Dodge American English informal
 6. leg it
 1. make a break for something
 2. make a getaway

powered by  eTutor logo