"nawiewać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawiewać" po polsku

nawiewać

phrasal verb
 1. break out *
 2. drift in
 3. bust out
czasownik
 1. overblow
idiom
 1. be on the lam

Powiązane zwroty — "nawiewać"

phrasal verb

"nawiewać" — Słownik kolokacji angielskich

drift in kolokacja
 1. drift czasownik + in przyimek = nanosić, nawiewać, tworzyć zaspy
  Bardzo silna kolokacja

  From 1834 to 1837 a few more families drifted in each year.

  Podobne kolokacje: