BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"throw somebody off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "throw somebody off" po angielsku

throw somebody off

phrasal verb
 1. uciec od kogoś, zgubić kogoś
  Are you sure we've thrown them off? (Jesteś pewny, że ich zgubiliśmy?)
 2. zdezorientować kogoś, zmylić kogoś
  The tone of his voice has completely threw me off. (Ton jego głosu całkowicie mnie zmylił.)
  link synonim: confuse
phrasal verb
 1. zrzucić coś (np. ubranie z siebie)
  I threw off my coat and went into the living room. (Zrzuciłem płaszcz i wszedłem do salonu.)
  I threw my clothes off and and went to sleep. (Zrzuciłam z siebie ubranie i poszłam spać.)
 2. odrzucać coś (np. więzy tradycji, ograniczenia)
  She decided to throw Catholic rules off and become a buddhist. (Ona postanowiła odrzucić zasady katolickie i zostać buddystą.)
 3. otrząsnąć się z czegoś (np. z choroby)
 4. zgubić coś (np. w pościgu)
 5. produkować wielkie ilości czegoś (światła lub ciepła)
 6. zniweczyć, zepsuć (np. plany)
  The arrival of my mother threw my plans off. (Przybycie mojej mamy zepsuło moje plany.)

powered by  eTutor logo