KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"uciekanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uciekanie" po polsku

uciekanie

rzeczownik
 1. running **  
  Running from your problems will not change anything. (Uciekanie od problemów niczego nie zmieni.)
 2. haring
  • uciekanie (jak zając)
 3. running away
 4. eloping
 5. fleeing
 6. defecting
  • zbieganie, uciekanie (np. z ojczyzny do innego kraju)
 7. lamming
 8. levanting
 9. skedaddling
czasownik
 1. run *****   [INTRANSITIVE]
  We have to run, he's going to kill us. (Musimy uciekać, on nas zabije.)
  Don't run, I won't hurt you. (Nie uciekaj, nie skrzywdzę cię.)
 2. rabbit **
 3. escape ***
  • uciekać (np. z więzienia)
   A dangerous criminal escaped the state prison last night. (Niebezpieczny przestępca uciekł wczoraj w nocy ze stanowego więzienia.)
 4. flee **
 5. defect *
 6. hare
 7. split ***
  • zwiewać, uciekać informal [INTRANSITIVE]
   I have to split, I will see you tomorrow. (Muszę uciekać, zobaczymy się jutro.)
   I wanted to talk to her but she had to split. (Chciałem z nią porozmawiać, ale musiała uciekać.)
 8. fly ****
 9. abscond
 10. skedaddle
 11. amscray
phrasal verb
 1. run away * , run off * , także: run for it informal
 2. get out ****
 3. break out *
 4. get away **
 5. make off
 6. bust out
 7. nick off
idiom
 1. head south
 2. take flight
  • uciekać, pierzchać
   When they saw the police, they took flight. (Gdy zobaczyli policję, uciekli.)
   Their army took flight when we attacked. (Ich armia pierzchła, gdy zaatakowaliśmy.)
 3. run for the hills , head for the hills , take to the hills , take to the woods
  • zwiać, uciekać, dać drapaka, zmyć się, dać nogę
   When they heard that the teacher was coming, they just ran for the hills. (Gdy usłyszeli, że nadchodzi nauczyciel, po prostu dali nogę.)
   They took to the woods without paying the bill. (Zmyli się, nie płacąc rachunku.)
 4. do a fade , take a fade
 5. get out of Dodge American English informal , get the hell out of Dodge American English informal
 6. leg it
 1. make a break for something
 2. make a getaway
rzeczownik
 1. recourse
  • uciekanie się (do czegoś), zwracanie się (o pomoc) formal [UNCOUNTABLE]
   A recourse to violence is not what I expected of him. (Nie spodziewałam się po nim uciekania się do przemocy.)
   In such desperate situation, our only choice might be a recourse to our neighbours. (W takiej ciężkiej sytuacji naszym jedynym wyborem może być zwrócenie się do naszych sąsiadów.)
   We should consider a recourse for help to the police. (Powinniśmy rozważyć zwrócenie się o pomoc do policji.)
czasownik
 1. appeal to something **

powered by  eTutor logo