PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"umknąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umknąć" po polsku

umknąć

czasownik
 1. slip by
 2. get off easy
phrasal verb
 1. shoot through
 2. light out
  • umknąć, czmychnąć (np. przed pościgiem) potocznie
   The thief lighted out when he heard the police. (Złodziej czmychnął, gdy usłyszał policję.)
   When my mother called me, I lighted out. (Kiedy mama mnie zawołała, umknąłem.)
idiom
 1. not see somebody for dust
czasownik
 1. escape ***
 2. flee **
 3. scuttle
  • truchtać, biec (małymi kroczkami), umykać
   A crab scuttled under a rock as we passed. (Krab umknął pod kamień, gdy przechodziliśmy obok.)
phrasal verb
 1. speed off  

"umknąć" — Słownik kolokacji angielskich

shoot through kolokacja
 1. shoot czasownik + through przyimek = umknąć, wymknąć się
  Bardzo silna kolokacja

  The following morning I shot the old man through the back of the head.

  Podobne kolokacje:
slip by kolokacja
 1. slip czasownik + by przyimek = minąć, umknąć, uciec (o czasie)
  Bardzo silna kolokacja

  Quite a few years slipped by one way or another.

  Podobne kolokacje:
light out kolokacja
 1. light czasownik + out particle = umknąć, czmychnąć (np. przed pościgiem)
  Zwykła kolokacja

  He had lit out along our back trail with the first shots.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo