"odesłać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odesłać" po polsku

odesłać

phrasal verb
 1. send back
  • odsyłać, odesłać
   She sent back the invitation. (Ona odesłała zaproszenie.)
   You have to send back some kind of a response. (Musisz odesłać jakąś odpowiedź.)
czasownik
 1. dismiss **  
  I got dismissed to the principal's office today. (Zostałem dziś odesłany do gabinetu dyrektora.)
  They dismissed me to my room. (Oni odesłali mnie do mojego pokoju.)
 2. remand
 3. redeliver
Return to HITRAN FACTS
czasownik
 1. return , *****
  • zwracać, odsyłać [przechodni]
   The letter was returned to the sender. (List został zwrócony do nadawcy.)
   My letter was returned, because I wrote the wrong address on the envelope. (Mój list został odesłany, ponieważ napisałem zły adres na kopercie.)
 2. cross-refer

"odesłać" — Słownik kolokacji angielskich

send back kolokacja
 1. send czasownik + back particle = odsyłać, odesłać
  Bardzo silna kolokacja

  If they accept I will send back their great chief.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo