Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"send to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send to" po angielsku

czasownik
Formy nieregularne: sent past tense, sent past participle
 1. wysyłać (np. pocztą, kurierem) [przechodni]
  I sent the letter by airmail. (Wysłałem list pocztą lotniczą.)
  He sent flowers to his sister in New York. (On wysłał kwiaty swojej siostrze w Nowym Jorku.)
  They never send us postcards on Christmas. (Oni nigdy nie wysyłają nam pocztówek na Boże Narodzenie.)
  I sent him a letter yesterday. (Wczoraj wysłałem mu list.)
  He sent me a package. (On wysłał mi paczkę.)
  I forgot to send you an e-mail with the photographs, I'm sorry. (Zapomniałem wysłać ci e-maila ze zdjęciami, przepraszam.)
  Remember to send me an e-mail with the details! (Pamiętaj, żeby wysłać mi e-maila ze szczegółami!)
 2. wysyłać (np. sygnał radiowy) [przechodni]
  They are sending the signal from that radio tower on the hill. (Oni wysyłają sygnał z tej wieży radiowej na pagórku.)
  The astronomers have sent a message into the space. (Astronomowie wysłali wiadomość w kosmos.)
 3. posłać (np. żołnierzy) [przechodni]
  The general sent all the troops west. (Generał posłał wszystkie wojska na zachód.)
  Where are you sending us? (Dokąd nas wysyłacie?)
 4. posłać, wysłać (np. do więzienia, szpitala) [przechodni]
  You can do that if you want to get sent straight to prison. (Możesz to zrobić, jeżeli chcesz zostać wysłany prosto do więzienia.)
  He was sent to the hospital after the accident. (On został wysłany do szpitala po wypadku.)
 5. posłać (wprawić w ruch) [przechodni]
  He sent the ball flying to the other side of the court. (On posłał piłkę na drugi koniec boiska.)
 6. wprawiać w określony stan [przechodni]
  It looks like she sent him into some kind of a trance. (Wygląda na to, że ona wprawiła go w jakiś trans.)
 7. kręcić, podniecać, brać  AmE slang [przechodni]
  Jane sends me. She's so hot. (Jane mnie kręci. Ona jest taka seksowna.)
  Do I send you? Am I attractive to you? (Czy ja cię kręcę? Czy jestem dla ciebie atrakcyjny?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "send to"

phrasal verb
idiom
inne
czasownik
inne
rzeczownik
send-off = pożegnanie (kogoś), odprawienie (kogoś) +1 znaczenie

"send to" — Słownik kolokacji angielskich

send to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij
 1. send czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  When they were all done with me I sent back to the kids' room.

  Podobne kolokacje: