"rozsyłać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozsyłać" po polsku

phrasal verb
 1. send something out
  • rozesłać coś, rozsyłać coś
   We have to send these documents out to all our customers. (Musimy rozesłać te dokumenty do wszystkich naszych klientów.)
   Our company sent these flyers out last week. (Nasza firma rozesłała te ulotki w zeszłym tygodniu.)

rozsyłać

phrasal verb
 1. send off

"rozsyłać" — Słownik kolokacji angielskich

send off kolokacja
 1. send czasownik + off particle = wysyłać (np. zamówienie), rozsyłać (np. listy)
  Bardzo silna kolokacja

  So she got sent off to bed at the end of the main course.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo