"opiewać na" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opiewać na" po polsku

opiewać na

phrasal verb
  1. come to something *****
    • osiągnąć jakąś kwotę (np. o rachunku), wynosić, opiewać na
      My phone bill will come to 200 dollars this month. (Mój rachunek telefoniczny osiągnie kwotę 200 dolarów w tym miesiącu.)
      I can't believe the food bill came to over 150 dollars. (Nie mogę uwierzyć, że rachunek za jedzenie osiągnął ponad 150 dolarów.)

powered by  eTutor logo