BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"mieć wartość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć wartość" po polsku

mieć wartość

 1. be of value  
idiom
 1. have currency
 2. be worth a damn
Once your audience finds value
rzeczownik
 1. value ***** , val. (skrót) *
  • wartość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Why is the dollar decreasing in value? (Dlaczego dolar traci na wartości?)
   What is the value of a gold medal? (Jaka jest wartość złotego medalu?)
   This is the best value that you can get on the market today. (To jest najlepsza wartość, jaką możesz dostać dzisiaj na rynku.)
   link synonim: worth
  • wartość (zmiennej w programie komputerowym) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Input these values into this unit. (Wprowadź te wartości do tej komórki.)
   What is the value of this variable? (Jaka jest wartość tej zmiennej?)
  • wartość (zrelatywizowana do kosztu) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The shares have lost more than 70 percent of their value. (Udziały straciły ponad 70 procent wartości.)
   The relative value is much lower than the predicted one. (Wartość względna jest dużo niższa niż ta przewidywana.)
  • wartość, znaczenie, waga [UNCOUNTABLE]
   This monument is of a great value for our nation. (Ten pomnik ma wielkie znaczenie dla naszego narodu.)
   Your gift will always have a very personal value for me. (Twój podarunek zawsze będzie miał dla mnie bardzo osobistą wartość.)
  • wartość (w matematyce) technical [COUNTABLE]
   What is the value of this function? (Jaka jest wartość tej funkcji?)
   This function has several values. (Ta funkcja ma kilka wartości.)
 2. worth **
  • wartość (moralna, praktyczna, finansowa) [UNCOUNTABLE]
   The coach doesn't appreciate his real worth. He's got a talent. (Trener nie docenia jego prawdziwej wartości. On ma talent.)
   "The Great Gatsby" has a literary worth. ("Wielki Gatsby" ma wartość literacką.)
   He has proven his worth. (Dowiódł swojej wartości.)
   link synonim: value
 3. merit **
  • wartość, zaleta, zasługa, wyróżnienie [COUNTABLE]
   My husband was promoted because of merit, not because of friendship. (Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń.)
   I can't see any merit in his proposal. (Nie widzę żadnej zalety w jego ofercie.)
   przeciwieństwo: fault
 4. valuation
 5. prix
 6. worthiness
 7. feck Scottish English  
 1. worth of something **

Powiązane zwroty — "mieć wartość"

rzeczownik
cena (wartość czegoś) = price
osiąganie (mieć czasami jakąś wartość, np. wiatr osiągający 100 km/h) = reaching
wartościowość = valence +2 znaczenia
czasownik
osiągać (mieć czasami jakąś wartość, np. wiatr osiągający 100 km/h) = reach
wartościować = appraise +1 znaczenie
określać (wartość czegoś) = denominate
podnosić (wartość) = uprate
przymiotnik
wartościowy = valuable +7 znaczeń
inne
phrasal verb
zawyżyć (wartość czegoś, np. akcji firmy) = ramp up

powered by  eTutor logo