"odróżnić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odróżnić" po polsku — Słownik angielsko-polski

odróżnić

czasownik
 1. distinguish **
  • odróżnić, rozróżnić, rozpoznać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to categorize, to see the difference
   He was unable to distinguish between good and bad. (On nie był w stanie odróżnić dobra od zła.)
   The problem is to distinguish a true friend among phoney ones. (Problemem jest rozpoznanie prawdziwego przyjaciela wśród fałszywych.)
   He is colour-blind - he can't distinguish red from green. (On jest daltonistą - nie potrafi rozróżnić czerwonego od zielonego.)
   link synonim: differentiate
  • wyróżnić, odróżnić (czynić innym) [TRANSITIVE]
   Your green eyes distinguish you from other girls. (Twoje zielone oczy wyróżniają cię spośród innych dziewcząt.)
   Your strong accent distinguishes you from other students. (Twój silny akcent wyróżnia cię od innych uczniów.)
czasownik
 1. separate ****
  • odróżniać (dostrzegać różnicę) [TRANSITIVE]
   You have to separate good people from those who want to hurt you. (Musisz odróżniać dobrych ludzi od tych, którzy chcą cię skrzywdzić.)
   I can easily separate an original bag from a fake. (Potrafię łatwo odróżnić oryginalną torebkę od podróbki.)
 2. know ***** , ken (skrót) Scottish English dialect **   [TRANSITIVE]
  You're old enough to know love from lust. (Jesteś wystarczająco dorosły, by odróżnić miłość od pożądania.)
  How am I supposed to know right from wrong? (Jak mam odróżniać dobro od zła?)
 3. differentiate *
 4. make a distinction
idiom
 1. keep straight