KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"faworyzować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "faworyzować" po polsku

faworyzować

czasownik
 1. advantage ***
  • faworyzować, sprzyjać [TRANSITIVE]
   I don't advantage anybody in this class. (Nie faworyzuję nikogo w tej klasie.)
   The referee advantaged our opponents. (Sędzia sprzyjał naszym przeciwnikom.)
 2. favour British English , favor American English ***
  • faworyzować, wyróżnić [TRANSITIVE]
   My parents have always favoured my little sister. (Moi rodzice zawsze faworyzowali moją młodszą siostrę.)
 3. spot , ****
 1. play favorites  

"faworyzować" — Słownik kolokacji angielskich

play favorites kolokacja
 1. play czasownik + favorite rzeczownik = faworyzować
  Silna kolokacja

  However, he cannot play favorites nor bring anyone back from the afterlife.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo