"rozróżniać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozróżniać coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. differentiate *
 2. discriminate *  
  link synonim: differentiate
 3. secern  
 4. make a distinction
 5. contradistinguish
idiom
 1. keep straight

rozróżniać coś

phrasal verb
 1. pick something out
 2. tell something apart , tell apart something , tell apart  
  I cannot tell them apart. (Nie potrafię ich odróżnić.)
  I know how to tell twins. (Wiem, jak odróżnić bliźnięta.)
  I can't tell them apart. (Nie mogę ich odróżnić.)
  They're marked, so you can tell them apart. (Są oznaczone, żebyś mógł je odróżnić.)
  Could you tell apart an American accent from a British accent? (Czy potrafiłbyś odróżnić amerykański akcent od brytyjskiego akcentu?)
czasownik
 1. distinguish **
  • odróżnić, rozróżnić, rozpoznać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to categorize, to see the difference
   He was unable to distinguish between good and bad. (On nie był w stanie odróżnić dobra od zła.)
   The problem is to distinguish a true friend among phoney ones. (Problemem jest rozpoznanie prawdziwego przyjaciela wśród fałszywych.)
   He is colour-blind - he can't distinguish red from green. (On jest daltonistą - nie potrafi rozróżnić czerwonego od zielonego.)
   link synonim: differentiate

Powiązane zwroty — "rozróżniać coś"

rzeczownik
różnica = difference , także: diff informal +11 znaczeń
rozróżnienie = distinction +1 znaczenie
czasownik
Zobacz także: rozróżnianie

"rozróżniać coś" — Słownik kolokacji angielskich

tell apart kolokacja
 1. tell czasownik + apart przysłówek = rozróżniać coś
  Zwykła kolokacja

  Right and wrong should be easy to tell apart, shouldn't they?

  Podobne kolokacje: