"czepek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czepek" po polsku — Słownik angielsko-polski

czepek

Amazon.com : SWIM CAP FOR LONG HAIR, Olympian Swimming Caps ... looking Hair Bonnet!
rzeczownik
 1. cap ***
  • czepek (np. pływacki) [COUNTABLE]
   You have to wear a cap at this swimming pool. (Musisz mieć ubrany czepek na tym basenie.)
   Girls with long hair should swim in caps. (Dziewczyny z długimi włosami powinny pływać w czepkach.)
   He's wearing a cap and swimming goggles. (On ma na sobie czepek i okulary do pływania.)
  • czepek (nakrycie głowy noszone dawniej przez kobiety) [COUNTABLE]
   Ladies always wore caps in the 19th century. (Panie zawsze nosiły czepki w XIX wieku.)
   This painting depicts a woman in a traditional cap. (Ten obraz przedstawia kobietę w tradycyjnym czepku.)
 2. bonnet
 3. calyptra  
 4. caul
 5. mobcap
 6. mob cap
  • czepek (noszony przez kobiety w XVIII i XIX wieku)